eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Prerušenie distribúcie elektriny | 14.08.2019

Oboznámenie verejnosti V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 14.08.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice : V čase od 12:00 hod. do 14:00 hod.: PARCELA č. 2516/13 ZÁHRADKY č. 4/PR , 825/TS, 998, 998/PR, 1071/VE, 2516/18, 2516/33, 2516/33A Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme. Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice (naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk Ďakujeme za spoluprácu.

The post Prerušenie distribúcie elektriny | 14.08.2019 appeared first on Obec Závod.


Zdroj: https://www.obeczavod.sk/27549/prerusenie-distribucie-elektriny-14-08-2019/ External

Zverejnené: 08.08.2019
Aktualizované: 08.08.2019