eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

FOTOGALÉRIA | Je tu september – je tu škola!

Deň ústavy SR nám presunul začiatok školského roka na 2. september. Tento rok sa pre deti z FS Závodzan povinnosti začali už 1.septembra. V Bratislave sa v budove Národnej rady SR konal deň otvorených dverí a deti z našej školy boli súčasťou otváracieho ceremoniálu. Za účasti členov vlády, predsedu parlamentu,  prezidentov Rudolfa Šustera a Ivana Gašparoviča bola slávnostne vztýčená vlajka SR na novom stožiari pred budovou parlamentu. Po úvodnom ceremoniáli nasledovalo pred budovou vystúpenie detí z našej školy. Následne si deti prezreli rokovací sál ale aj kanceláriu predsedu parlamentu a ostatné priestory budovy Národnej rady. 2.september patril už všetkým deťom. Ráno o 9:00 to na školskom dvore len tak vrelo. Deti si vzorne nastúpili a na úvod sme si vypočuli štátnu hymnu. Otvorenie školského roka sa dialo pod taktovkou riaditeľky Mgr. Kataríny Blechovej. Všetkých srdečne privítala a po krátkom úvode dostal slovo starosta obce Ing. Peter Vrablec: “Práce na prístavbe MŠ, nové zariadenie školskej kuchyne, ale aj generálna oprava a zariadenie dvoch odborných učební v starej budove školy – to boli zmeny, ktoré sa v škole diali počas školských prázdnin.” informoval nielen žiakov ale aj prítomných rodičov. Nasledovalo privítanie prvákov a potom sa o slovo prihlásil dážď. Priniesol úľavu po predchádzajúcich horúčavách, ale aj urýchlil začiatok školského roka. Len pre zaujímavosť uvádzame, že tento rok škola otvára 13 tried školákov, 3 oddelenia školskej družiny a 4 triedy škôlkarov. V základnej škole narastie počet žiakov na 251 a v škôlke bude 96 detí. Nuž ako inak, aj tento rok držíme palce našej škole, našim deťom ale aj rodičom. Aby aj školský rok 2019/2020 dopadol podľa našich najlepších očakávaní a predstáv. FOTOGALÉRIA – Zahájenie školského roka 2019/2020   FOTOGALÉRIA – FS Závodzan v NR SR na D.O.D. 2019

The post FOTOGALÉRIA | Je tu september – je tu škola! appeared first on Obec Závod.


Zdroj: https://www.obeczavod.sk/28403/fotogaleria-je-tu-september-je-tu-skola/ External

Zverejnené: 02.09.2019
Aktualizované: 02.09.2019