eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

EKO | Európsky týždeň recyklácie batérií

Organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK, člen Európskeho združenia EUCOBAT, si Vás dovoľuje pozvať na Európsky týždeň recyklácie batérií v Bratislave. 10. 9. 2019 v Avion Shopping Park Bratislava 12. 9. 2019 v Bory Mall vás radi privítame v stánku ECOcheese, kde sa budete môcť zapojiť do súťaží a hier zameraných na triedenie a recykláciu odpadu, najmä batérií. Deti čakajú súťaže a dospelí návštevníci budú môcť využiť priestor na otázky a porozprávať sa s odborníkmi o dôležitosti triedenia a recyklácie odpadu. Na každého čaká odmena v podobe rôznych reklamných predmetov a drobností. Európska asociácia organizácií zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory Eucobat vyhlásila druhý septembrový týždeň za Európsky týždeň recyklácie batérií symbolicky, pretože 9. septembra 1737 sa narodil slávny taliansky lekár a fyzik Luigi Galvani, ktorý sa preslávil pokusmi s tzv. živočíšnou elektrinou. Jeho bádateľská činnosť priviedla jeho súčasníka a oponenta Allesandra Voltu k zostrojeniu prvého galvanického článku, ktorého princíp sa stal základným konštrukčným prvkom všetkých elektrických batérií a akumulátorov. Cieľom vyhlásenia Európskeho týždňa recyklácie batérií je zvýšiť povedomie európskej verejnosti o potrebe triediť a recyklovať použité batérie. Partnerom projektu ECOcheese je: Elektroodpad a použité batérie treba triediť ! Triedením elektroodpadu a použitých batérií šetríme prírodne zdroje a chránime životné prostredie. RECYKLUJTE S NAMI! Elektroodpad a použité batérie obsahujú látky, ktoré pri nesprávnej manipulácií môžu spôsobiť znečistenie životného prostredia, preto nepatria na skládku, ale do triedeného zberu! ASEKOL SK pre Vás rozmiestnil 4 320 ZBERNÝCH NÁDOB určených na triedenie elektroodpadu a použitých batérií A STÁLE PRIBÚDAJÚ ĎALŠIE! ASEKOL SK zabezpečí recykláciu a zhodnotenie vyzbieraného elektroodpadu a použitých batérií.

The post EKO | Európsky týždeň recyklácie batérií appeared first on Obec Závod.


Zdroj: https://www.obeczavod.sk/28524/eko-europsky-tyzden-recyklacie-baterii/ External

Zverejnené: 05.09.2019
Aktualizované: 05.09.2019