eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

OZNÁMENIE | Deratizácia a dezinsekcia (II.2019)

Obec Závod podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Závod o dezinsekcii a deratizácii na území obce Závod, čl. 3 ods. 1 a ods. 2 oznamuje verejnosti, že v období od 8. októbra 2019 do 15. októbra 2019 bude v obci Závod vykonaná povinná deratizácia a dezinsekcia. Vyzývame všetky podnikateľské subjekty, aby zabezpečili vykonanie povinnej deratizácie a dezinsekcie a po jej uskutočnení do 15 dní predložili doklad o jej vykonaní. Deratizáciu zabezpečuje firma Kliment František, Na Záhumní 19, Zohor, objednať si ich možno aj telefonicky na t. č. 0905/494657. # zverejnené na webovom sídle obce 2. 10. 2019 # úradná tabuľa obce 2. 10. 2019

The post OZNÁMENIE | Deratizácia a dezinsekcia (II.2019) appeared first on Obec Závod.


Zdroj: https://www.obeczavod.sk/28982/oznamenie-deratizacia-a-dezinsekcia-ii-2019/ External

Zverejnené: 02.10.2019
Aktualizované: 02.10.2019