eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Zverejnenia zámerov obce :

O B E C   Z Á V O D Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod zastúpená starostom obce Ing. Petrom Vrablecom z v e r e j ň u j e: 24.02.2015 – Zámer odpredaja majetku obce Závod z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Šišulák 24.02.2015 – Zámer výmeny pozemku obce Závod z dôvodu hodného osobitného zreteľa – J. Húšková 18.06.2015 – Zámer – osobitný zreteľ 752-61 – Šajánková Marta 14.07.2015 –  Zámer – osobitný zreteľ – Mikulič 08.09.2015 – Zámer – osobitný zreteľ – Červenka 19.10.2015 – Zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného osobitného zreteľa – COOP Jednota 12.02.2016 – Zámer odpredať majetok Henrich Ludvigh 12.02.2016 – Zámer odpredať majetok Lukáš Červenka 30.05.2016 – Zámer obce Závod darovať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – STAVEX PLUS 30.08.2016 – Zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Peter Dojčák, Dana Dojčáková 03.10.2016 – Oznamenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č.1 ÚP obce Závod 07.11.2016 – Zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Darina Vrablecová, Róbert Vrablec  24.11.2016 – Zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Marián Koporec a manž. Júlia Koporcová  21.2.2017 – Zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Igor Vasaráb a manž. Lucia Vasarábová   09.08.2017 – Zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Elena   Smrtičová   09.08.2017 – Zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Ivana Strážnická   09.08.2017 – Zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Tomáš Duška a Michaela Dušková    22.08.2017 – Zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Ján Mesík a Ing. Eva Mesíková    16.03.2018 – Zámer obce odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného                              zreteľa –   Zuzana Šešerová 16.03,2018 – Zámer obce odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného                               zreteľa – Peter  Habuda a Monika Habudová  

The post Zverejnenia zámerov obce : appeared first on Obec Závod.