Základná škola s materskou školou Závod Telefón: +421 034 7799 265
E-mail: zszavod@centrum.sk
Riaditeľ: Mgr. Katarína Blechová

Sokolská 81
908 72 Závod

Mesto/obec
Závod