eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Kontakt

Obec Závod

Sokolská 243
908 72 Závod

Mobil:
Telefón: +421 34 7799324
Web: http://www.obeczavod.sk
E-mail: starosta@obeczavod.sk

IČO: 00310158
DIČ: 2020380131

Bankové spojenie
IBAN:
 SK97 5600 0000 0032 0325 0003