Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 07.06.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Závod
Porucha cestnej svetelnej signalizácie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 09.06.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Závod
Zjazdnosť komunikácií Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 17.05.2019
Stav: Prijaté

Závod

Mesto/obec
Závod