eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Doprava - hlásenia

Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 07.06.2017
Stav: Prijaté

Dátum:
Mesto/obec
Závod
Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 09.06.2017
Stav: Prijaté

Dátum:
Mesto/obec
Závod
Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 17.05.2019
Stav: Prijaté

Závod

Dátum:
Mesto/obec
Závod